Về đồi sim

Tôi về nơi có hoa sim

Hoa sim vẫn tím của mình ngày xưa.

Tôi về hoa cũng ngẩn ngơ

Ngày xưa hai đứa -Bây giờ ...mình tôi 

Lung linh nắng trải khắp đồi

Dây leo xấu hổ chỗ ngồi quấn quanh.

Bay bay mái tóc mượt xanh

ướp trang giấy trắng vài nhành bông hoa ...

Trải bao năm tháng đi qua

Mở trang giấy ướp cánh hoa thắm màu

Bạn ở đâu ? Bạn nơi đâu???

Đồi sim trao trọn giọt sầu trong tôi

Bâng khuâng ôm cả qủa đồi 

Như ôm ký ức ...

Bồi hồi ...

Thuở xưa!

Hoa hồng Quà tặng tổng hợp