Thu sang nhớ mùa hoa cải

Thu sang nhớ mùa hoa cải

Thu sang lại nhớ mùa hoa cải
Nhớ bến xưa nơi đôi lứa hẹn hò
Nhớ khúc sông quê với những con đò…
Cất tiếng hát em gọi thời con gái.

Theo tiếng hát, ta về ngày năm ấy
Thuở tình yêu trong sáng đến lạ kỳ
Thuở yêu nhau là mất mát, chia ly…
Bến vẫn đợi, người đi không trở lại.

Tiếng hát em sẽ ngân xa, xa mãi
Như dòng sông mải miết chảy về xuôi
Như lòng ta mang nỗi nhớ không nguôi
Trong lửa đạn vẫn bình yên chim hót.

Hoa hồng Quà tặng tổng hợp