Những Hoa Hồng Tái Nhạt

Những Hoa Hồng Tái Nhạt

Những hoa hồng tái nhạt
Em có hiểu vì đâu ?
Những hoa tím im lặng
Trên cánh đồng xanh màu ?

Vì sao trên không trung
Chim sơn ca than khóc?
Vì sao đoá hoa thơm
Toả một mùi chết chóc?

Vì sao trên cánh đồng
Mặt trời buồn ảm đạm ?
Sao trái đất quạnh hiu Mang một màu tang xám ?

Vì sao anh đau khổ
Em hay nói giùm anh
Em nói đi, hỡi em
Vì sao em bỏ anh ?

Tế Hanh dịch