Hoa Tím Ngày Xưa

Hoa Tím Ngày Xưa
 
 
Con đường em về ban trưa 
Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ 
Tuổi em vừa tròn mười bảy 
Tóc em vừa chấm ngang vai 
 
Con đường em về mưa bay 
Ta đứng trông theo bao ngày 
Tự bao giờ lòng cứ ngỡ 
Yêu người mà nào có hay 
 
Con đường em về hương thơm 
Ngọc lan khuya rụng trong vườn 
Tiếng dương cầm đâu lặng lẽ 
Đưa ta về phía cuối đường 
 
Để tự bao giờ chẳng biết 
Tuổi em mười bảy qua rồi 
Trường xưa chẳng còn học nữa 
Nghe đâu đã bước vào đời 
 
Con đường em về năm xưa 
Có biết hay chăng bây giờ 
Hoa tím thôi không chờ nữa 
Chỉ còn ta đứng dưới mưa ...
 
Tác giả: Cao Vũ Huy Miên