Hoa sữa

HOA SỮA
 
Tuổi mười lăm em lớn từng ngày
Một buổi sớm bổng thành thiếu nữ
Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
Hoa sữa thơm ngan ngát quanh hồ
 
Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
Mùi hoa sữa tan trong áo em và mái tóc
Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
Vậy mà tan trong sương gió mong manh
 
Tại vầng trăng, tại em hay tại anh
Tại sang đông không còn hoa sữa
Tại siêu hình, tại gì không biết nữa
Tại con bướm vàng có cánh nó bay
 
Đau khổ nhiều nhưng éo le thay
Không phải thời Romeo và Juliet
Nên chẳng có đứa nào dám chết
Đành lòng thôi mỗi đứa một phương
 
Chỉ mùa thu trọn vẹn nhớ thương
Hương hoa sữa cứ về mỗi độ
Hương của tình yêu đầu nhắc nhở
Có hai người xưa đã yêu nhau
 
Nguyễn Phan Hách