Hoa hồng tặng em

Hoa Hồng đẹp sắc thơm hương
Kiêu sa đài các vấn vương hồn người
Hoa xinh, xin hãy ngắm thôi
Ngắm lâu sẽ thấy Hoa cười với ta
Hoa Hồng đẹp lại nhiều gai
Cho nên thiên hạ mấy ai yên lòng !
Ta đây lủng lẳng đèo bồng
Cho nên mãi thích hoa Hồng nhiều gai !
Hoa Hồng xinh xắn, thoảng hương
Anh đi hái trộm, mến thương tặng nàng
Người ta bắt được la làng !
Em ơi ! Thấu tỏ lòng chàng bấy lâu ?!
Gai Hoa Hồng, biết đau vẫn hái
Tôi gặp nàng, biết dại vẫn yêu !
Đời người sống được bao nhiêu
Đâm đau mấy tí mà kêu với tình !