Hai sắc hoa Ti gôn

Hoa Ti Gôn

Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn 

Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn 

Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc 

Tôi chờ đến với yêu đương. 

 

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi 

Thở dài trong lúc thấy tôi vui 

Bảo rằng: “Hoa dáng như tim vỡ 

Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi”.

 

Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì 

Cánh hoa tan tác của sinh ly

Cho nên cười đáp: “Màu hoa trắng 

Là chút lòng trong chẳng biến suy”.

 

Đâu biết lần đi một lỡ làng 

Dưới trời gian khổ chết yêu đương 

Người xa xăm quá, tôi buồn lắm 

Trong một ngày vui pháo nhuộm đường.

 

Từ đấy thu rồi thu lại thu 

Lòng tôi còn giá đến bao giờ 

Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ 

Người ấy cho nên vẫn hững hờ.

 

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời 

Ái ân lạt lẽo của chồng tôi 

Mà từng thu chết, từng thu chết 

Vẫn giấu trong tim bóng một người. 

 

Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết 

Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa

Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ

Và đỏ như màu máu thắm phai.

 

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi 

Một mùa thu trước rất xa xôi

Đến nay tôi hiểu thì tôi đã 

Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi.

 

Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ 

Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu 

Gió về lạnh lẽo chân mây vắng 

Người ấy ngang sông đứng ngóng đò.

 

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng 

Trời ơi! Người ấy có buồn không 

Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ 

Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?

 

TTKH

Hoa Ti Gôn
Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn 
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn 
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc 
Tôi chờ đến với yêu đương. 
 
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi 
Thở dài trong lúc thấy tôi vui 
Bảo rằng: “Hoa dáng như tim vỡ 
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi”.
 
Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì 
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp: “Màu hoa trắng 
Là chút lòng trong chẳng biến suy”.
 
Đâu biết lần đi một lỡ làng 
Dưới trời gian khổ chết yêu đương 
Người xa xăm quá, tôi buồn lắm 
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường.
 
Từ đấy thu rồi thu lại thu 
Lòng tôi còn giá đến bao giờ 
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ 
Người ấy cho nên vẫn hững hờ.
 
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời 
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi 
Mà từng thu chết, từng thu chết 
Vẫn giấu trong tim bóng một người. 
 
Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết 
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm phai.
 
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi 
Một mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã 
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi.
 
Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ 
Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu 
Gió về lạnh lẽo chân mây vắng 
Người ấy ngang sông đứng ngóng đò.
 
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng 
Trời ơi! Người ấy có buồn không 
Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ 
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?
- See more at: http://dienhoaquangbinh.net/nhung-bai-tho-ve-muon-loai-hoa-phan-4_n58011_g725.aspx#sthash.PaLOzowx.dpuf
Hoa Ti Gôn
Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn 
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn 
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc 
Tôi chờ đến với yêu đương. 
 
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi 
Thở dài trong lúc thấy tôi vui 
Bảo rằng: “Hoa dáng như tim vỡ 
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi”.
 
Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì 
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp: “Màu hoa trắng 
Là chút lòng trong chẳng biến suy”.
 
Đâu biết lần đi một lỡ làng 
Dưới trời gian khổ chết yêu đương 
Người xa xăm quá, tôi buồn lắm 
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường.
 
Từ đấy thu rồi thu lại thu 
Lòng tôi còn giá đến bao giờ 
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ 
Người ấy cho nên vẫn hững hờ.
 
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời 
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi 
Mà từng thu chết, từng thu chết 
Vẫn giấu trong tim bóng một người. 
 
Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết 
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm phai.
 
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi 
Một mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã 
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi.
 
Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ 
Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu 
Gió về lạnh lẽo chân mây vắng 
Người ấy ngang sông đứng ngóng đò.
 
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng 
Trời ơi! Người ấy có buồn không 
Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ 
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?
- See more at: http://dienhoaquangbinh.net/nhung-bai-tho-ve-muon-loai-hoa-phan-4_n58011_g725.aspx#sthash.PaLOzowx.dpuf
Hoa Ti Gôn
Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn 
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn 
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc 
Tôi chờ đến với yêu đương. 
 
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi 
Thở dài trong lúc thấy tôi vui 
Bảo rằng: “Hoa dáng như tim vỡ 
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi”.
 
Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì 
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp: “Màu hoa trắng 
Là chút lòng trong chẳng biến suy”.
 
Đâu biết lần đi một lỡ làng 
Dưới trời gian khổ chết yêu đương 
Người xa xăm quá, tôi buồn lắm 
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường.
 
Từ đấy thu rồi thu lại thu 
Lòng tôi còn giá đến bao giờ 
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ 
Người ấy cho nên vẫn hững hờ.
 
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời 
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi 
Mà từng thu chết, từng thu chết 
Vẫn giấu trong tim bóng một người. 
 
Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết 
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm phai.
 
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi 
Một mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã 
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi.
 
Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ 
Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu 
Gió về lạnh lẽo chân mây vắng 
Người ấy ngang sông đứng ngóng đò.
 
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng 
Trời ơi! Người ấy có buồn không 
Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ 
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?
- See more at: http://dienhoaquangbinh.net/nhung-bai-tho-ve-muon-loai-hoa-phan-4_n58011_g725.aspx#sthash.PaLOzowx.dpuf
Hoa Ti Gôn
Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn 
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn 
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc 
Tôi chờ đến với yêu đương. 
 
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi 
Thở dài trong lúc thấy tôi vui 
Bảo rằng: “Hoa dáng như tim vỡ 
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi”.
 
Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì 
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp: “Màu hoa trắng 
Là chút lòng trong chẳng biến suy”.
 
Đâu biết lần đi một lỡ làng 
Dưới trời gian khổ chết yêu đương 
Người xa xăm quá, tôi buồn lắm 
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường.
 
Từ đấy thu rồi thu lại thu 
Lòng tôi còn giá đến bao giờ 
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ 
Người ấy cho nên vẫn hững hờ.
 
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời 
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi 
Mà từng thu chết, từng thu chết 
Vẫn giấu trong tim bóng một người. 
 
Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết 
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm phai.
 
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi 
Một mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã 
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi.
 
Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ 
Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu 
Gió về lạnh lẽo chân mây vắng 
Người ấy ngang sông đứng ngóng đò.
 
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng 
Trời ơi! Người ấy có buồn không 
Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ 
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?
- See more at: http://dienhoaquangbinh.net/nhung-bai-tho-ve-muon-loai-hoa-phan-4_n58011_g725.aspx#sthash.PaLOzowx.dpuf