Dưới Dàn Hoa Thiên Lý

Dưới Dàn Hoa Thiên Lý

Nhà nàng có cái giậu thưa. 

Có giàn thiên lý đong đưa hoa vàng . 

Kể từ bên ấy có nàng . 

Lá xanh,thiên lý hoa vàng thêm sai. 

 

Mỗi lần nàng đứng tưới hoa. 

Nghiêng nghiêng mái tóc như là suối mây . 

Thoáng nghe thoang thoảng hương bay. 

Hương hoa hay chính tóc mây hương nàng ?

 

Vô tình tôi mãi ngóng sang . 

Vô tình nàng cũng nhìn sang bên này ! 

Hương hoa thiên lý _ Ô hay !... 

Cũng vô tình cứ bên này thoảng qua !!!! 

 

Bẵng đi mấy độ thu già . 

Tôi về mong ngắm giàn hoa với nàng . 

Ô hay !_ trơ trọi cốt giàn . 

Vắng hoa,vắng cả !_ Dáng nàng cũng không ! 

 

Cớ sao hoa chẳng còn bông ?! 

Lá không còn lá, hương nồng chẳng sang ?! 

Thì ra nàng đã sang ngang . 

Tóc mây với cả hương nàng cũng theo !... 

 

Trên giàn vắng bóng hoa leo . 

Thản nhiên gió vẫn cố trèo sang đây ! 

Thiếu hương hoa,vắng tóc mây . 

Trời buông mấy sợi tơ gầy...giăng giăng !!! 

 

Cớ gì một dáng người dưng . 

Với giàn thiên lý mà bâng khuâng lòng !! 

Giàn hoa với dáng một người . 

Theo tôi suốt cả quãng đời thanh xuân...!

Sưu tầm