Đợi hoa

Đợi hoa

   Hà Tĩnh độ nằy nắng lắm rồi anh

                    Hoa sim đã nở tím đồi Cẩm Duệ

                   Tiếng khỏa nước nhịp chèo ai khua nhẹ...

                    Kẻ Gỗ bồng bềnh mây trắng phủ  non xanh

                    Em trở về thăm lại đất Kỳ Anh

                   Thăm con suối trong như lời thơ ngọt mát

                   Thăm lại đồi hoa nơi ngày xưa anh hát

                   Thăm lại bến đò thuở ấy chúng mình qua

                   Bao năm rồi vẫn đẹp một mầu hoa

                   Cài nắp ba lô anh lên đường ra trận

                   Hoa cài tóc em buổi chia tay bịn rịn

                   Em thẹn thùng trước anh lính sinh viên...

                   Bỗng bồi hồi - đã bốn chục mùa sim

                   Hoa chẳng lỗi mùa mà tình ta lỗi hẹn

                   Em đợi anh cài tóc em hoa tím

                   Tóc em bạc rồi – anh mãi chẳng về thăm

                   Mầu tím hoa xưa có tím chỗ anh nằm

Hoa hồng Quà tặng tổng hợp